33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN KLAVER

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat mensen nog regelmatig fysiek langs de gemeentebalie moeten, bijvoorbeeld om zich in te schrijven of om een paspoort of rijbewijs op te halen;

constaterende, dat uit onderzoek blijkt dat er bij de gemeentebalies een negen-tot-vijf-cultuur heerst: slechts drie op de tachtig gemeentebalies is open op zaterdag en op doordeweekse avonden zijn de deuren ook vaak gesloten;

van mening, dat deze beperkte dienstverlening niet past in een tijd waarin er veel tweeverdieners of werkende alleenstaanden zijn;

verzoekt de regering in samenspraak met de VNG te komen tot een bodem waarbij gemeentebalies minimaal vijf uur open zijn buiten negen-tot-vijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Klaver

Naar boven