33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voorspellingen van CPB en DNB een somber economisch beeld schetsen en dat DNB verwacht dat er 5 mld. extra bezuinigingen nodig zijn om aan de begrotingsregels te voldoen;

constaterende, dat de regering meermaals heeft uitgesproken dat er bij eventuele aanvullende bezuinigingen geen taboes zijn;

constaterende, dat de minister van Financiën zondag in het tv-programma Buitenhof pleitte voor hervormingen en daarbij als specifiek voorbeeld de WW en het ontslagrecht noemde;

spreekt uit dat hervorming van de WW en het ontslagrecht geen taboe is bij eventuele aanvullende bezuinigingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Naar boven