33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de laatste economische vooruitzichten van het CPB somber zijn: Nederland zit in een recessie en de werkloosheid loopt volgend jaar op met 90 000 mensen;

constaterende, dat de wig – het totaal aan loonbelasting voor werkgevers en werknemers – de afgelopen vijftien jaar nog nooit zo hoog is geweest als in 2011;

van mening, dat een lagere loonbelasting de meest effectieve manier is om de werkgelegenheid aan te wakkeren;

verzoekt de regering om met spoed voorstellen te doen die de loonbelasting verlagen;

verzoekt de regering voorts om dekking te vinden in bijvoorbeeld vergroening van de belastingen of de fiscale behandeling van eigenwoningbezit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Naar boven