33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 41 MOTIE VAN HET LID STERK

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat voor jongeren met een beperking de overgang tussen praktijk en speciaal onderwijs en de arbeidsmarkt groot is;

overwegende, dat uit een aantal projecten blijkt dat door een vroegtijdige inzet van jobcoaches, MEE en gemeentelijke diensten deze overgang versoepeld wordt en de kansen op werk vergroot worden;

verzoekt de regering afspraken te maken met het onderwijs en de desbetreffende organisaties om die overgang beter te laten verlopen en de Kamer daarover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sterk

Naar boven