33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN HIJUM EN KLAVER

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het regeerakkoord is afgesproken om de levensloopregeling en het spaarloon te integreren tot een vitaliteitsregeling, die ondersteunt in zorgtaken, het volgen van scholing, het opzetten van een eigen bedrijf, demotie of deeltijdpensioen;

constaterende, dat zowel werkgevers, werknemers als verzekeraars kritiek hebben op de uitwerking van deze afspraak en verwachten dat de vitaliteitsregeling onvoldoende zal bijdragen aan de doelen die in het regeerakkoord worden genoemd;

verzoekt de regering in overleg te treden met de sociale partners over een zodanige uitwerking van de vitaliteitsregeling dat het aantrekkelijk wordt voor werkgevers en werknemers om deze ook daadwerkelijk te benutten om de duurzame inzetbaarheid van werknemers alsmede de combinatie van arbeid en zorg te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Klaver

Naar boven