33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nationale ombudsman constateert dat de vele interne problemen bij het UWV een organisatie oplevert die te vaak slecht presteert;

overwegende, dat meldingen binnen het UWV over fraude met re-integratiegelden kennelijk niet of te laat tot actie hebben geleid;

overwegende, dat er steeds weer problemen bij het UWV ontstaan zoals met automatisering en uit de WW startende ondernemers;

spreekt uit dat een parlementair onderzoek naar het functioneren en aansturing van het UWV gewenst is teneinde lessen te trekken voor de toekomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven