33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de stagejobcoach een belangrijke bijdrage levert aan de doelstelling van het kabinet dat jonggehandicapten direct na school aan het werk gaan;

overwegende, dat de stagejobcoach een belangrijke bijdrage levert aan een naadloze overgang van school naar werk voor jonggehandicapten;

overwegende, dat hiervoor geen middelen zijn gereserveerd in de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

verzoekt de regering geld beschikbaar te blijven stellen voor het instrument stagejobcoach totdat het experiment is geëvalueerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven