33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet meer jonggehandicapten aan het werk wil krijgen;

overwegende, dat voor veel jonggehandicapten de begeleiding door een jobcoach cruciaal is om aan het werk te blijven;

verzoekt de regering de noodzakelijke begeleiding van jobcoaches om jonggehandicapten aan het werk te houden te garanderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven