33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er nog steeds geen sluitend arbeidsmarktbeleid is om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen;

overwegende, dat het kabinet voornemens is om de toegang tot de sociale werkvoorziening drastisch te beperken;

verzoekt de regering een gedegen maatschappelijke kosten- en batenanalyse te laten maken van de sociale werkvoorziening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven