33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering af te zien van een verhuisplicht voor werkzoekenden indien dat leidt tot verlies van werk van de partner of het overplaatsen van kinderen naar een andere school of het niet meer kunnen leveren van mantelzorg aan naasten of ernstige verstoringen van sociale verbanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven