33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID SPEKMAN C.S.

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de G-rekening een geblokkeerde bankrekening is waarmee alleen de Belastingdienst kan worden betaald;

overwegende, dat de G-rekening is bedoeld om te voorkomen dat een uitlener de afdracht van loonbelasting en premies ontduikt;

overwegende, dat de Belastingdienst via de G-rekening informatie ontvangt over gevallen van betaling onder het minimumloon;

constaterende, dat de Belastingdienst geen taak heeft om deze gevallen door te spelen aan de Arbeidsinspectie;

verzoekt het kabinet om de mogelijkheden te onderzoeken van een meldingsplicht van de Belastingdienst naar de Arbeidsinspectie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spekman

Ulenbelt

Klaver

Naar boven