33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van groot belang is dat mensen met een arbeidshandicap de kans krijgen om te participeren op de arbeidsmarkt;

overwegende, dat zij daarbij zo veel mogelijk kansen moeten krijgen, te werken bij reguliere werkgevers;

verzoekt de regering initiatieven in de richting van werkgevers die de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap stimuleren positief te benaderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Naar boven