33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet voornemens is om voor flexkrachten de sociale bescherming bij ziekte drastisch te verminderen;

overwegende, dat het voor de sociale zekerheid niet zou moeten uitmaken of een werknemer nu een vast, tijdelijk of uitzendcontract heeft;

overwegend, dat het kabinet met het desbetreffende wetsvoorstel een tweedeling op de arbeidsmarkt bewerkstelligt;

roept de regering op om dit onzalige plan in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Naar boven