33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering het gebruik van OVO's heeft onderzocht en ontduiking van het wettelijk minimumloon als een probleem beschouwt;

overwegende, dat de regering wetswijzigingen naar de Kamer zal sturen om de mogelijkheid onder het wettelijk minimumloon te belonen te voorkomen;

overwegende, dat er voorstellen zijn gedaan voor een aan het wettelijk minimumloon gerelateerd minimumtarief voor zzp'ers en om het wettelijk minimumloon van toepassing te verklaren op alle werknemers vanaf 18 jaar;

verzoekt de regering voor 1 februari 2012 een uitgewerkte en onderbouwde reactie te geven op deze twee voorstellen, zodat het geheel in samenhang in de Kamer kan worden besproken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Naar boven