33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door het economisch klimaat de werkloosheid snel oploopt;

overwegende, dat de oplopende werkloosheidsuitgaven het SZA-kader in zijn geheel onder grote druk zetten;

overwegende, dat de kaders zijn vastgesteld aan het begin van de regeerperiode, waarin de uitgangspunten fundamenteel anders waren dan nu;

overwegende, dat de bestaande ijklijnen daardoor eerder meer begrotingsonrust brengen dan minder;

roept het kabinet op om de ijklijn van SZA-uitgaven te verhogen voor de budgettaire gevolgen van de oplopende werkloosheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Naar boven