33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID HAMER C.S.

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de werkloosheid op dit moment snel oploopt;

constaterende, dat Nederland nu een economische recessie doormaakt;

overwegende, dat langdurige en massale werkloosheid ongewenst is;

constaterende, dat het kabinet nog geen signalen heeft afgegeven met een banenplan te komen;

roept de regering met klem op om per direct met arbeidsmarktmaatregelen te komen opdat langdurige en massale werkloosheid wordt voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Karabulut

Klaver

Naar boven