Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 78

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 78 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zon-thermische systemen vanaf 100 m2 SDE-subsidie ontvangen;

overwegende, dat Zon-PV vanaf ongeveer 100 m2 subsidiabel is, omdat het ongeveer 15 kWpiek oplevert, maar dat 100 m2 zonneboiler vijfmaal zoveel nuttig aanwendbare energie opwekt als 100 m2 Zon-PV;

overwegende, dat de hoge grens voor subsidie veel bedrijvigheid blokkeert;

verzoekt de regering om zon-thermische systemen subsidie te verstrekken vanaf een grens van 20 m2,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink