33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 52 2E NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ZIENGS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 51

Voorgesteld 8 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat er voor ministeries een doelstelling geldt om maximaal 10% van hun totale personeelsbudget uit te geven aan externen;

overwegende, dat met name zzp'ers door een maximumpercentage beperkt kunnen worden in het leveren van een bijdrage aan een effectieve en goedkopere overheid;

overwegende, dat het van belang is om een afweging te maken op basis van de daadwerkelijke verschillen tussen kosten voor vast personeel en externen;

verzoekt de regering om binnen de huidige doelstelling van 10% ervoor te zorgen dat zzp'ers een eerlijke kans krijgen om aan de slag te gaan binnen de Rijksoverheid en over de mogelijkheden hiertoe de Kamer in het voorjaar van 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zieng

Naar boven