Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 42

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKSMA

Voorgesteld 3 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de willekeurige afschrijving als crisismaatregel van grote waarde is gebleken, maar dat deze maatregel eind 2011 afloopt;

overwegende, dat de economische crisis ook in 2012 zijn weerslag zal hebben op de liquiditeit van ondernemers;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om de maatregel van de willekeurige afschrijving in 2012 te verlengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Dijksma