Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 35

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S.

Voorgesteld 3 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat consumenten vaak lang moeten wachten op een medewerker bij betaalde servicenummers;

constaterende, dat recentelijk in Duitsland het telecommunicatierecht dusdanig is aangepast dat een wettelijke regeling stelt dat uitsluitend het daadwerkelijke gesprek met een medewerker berekend mag worden;

verzoekt de regering om voor het einde van het jaar in overleg te gaan met telefoonnetbeheerders, teneinde te bereiken dat consumenten die in de wacht staan, alleen het – vooraf gemelde – tarief betalen, vanaf het moment dat er sprake is van een daadwerkelijk gesprek tussen de consument en een medewerker van een bedrijf, en de Kamer hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel

Koppejan

Gesthuizen

Braakhuis

Verhoeven

Dijkgraaf

Schouten

Ouwehand