33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Voorgesteld 3 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat met name kleinere bedrijven, zelfstandigen en freelancers van tijd tot tijd door de overheid van het kastje naar de muur gestuurd worden, maar met klachten hierover nergens echt terecht kunnen;

verzoekt de regering het gesprek aan te gaan met de Nationale Ombudsman over hoe er een aanspreekpunt voor ondernemers met klachten ingericht kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Braakhuis

Dijksma

Naar boven