Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 180

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 180 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 25 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gruwelijke slachting van grienden op de Faeröer-eilanden onverminderd doorgaat;

constaterende dat de Europese Commissie wel dreigt met sancties tegen de Faeröer-eilanden voor het niet naleven van makreelakkoorden, maar niet voor het afslachten van meer dan duizend grienden per jaar;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor Europese sancties tegen de Faeröer-eilanden voor de slachting van grienden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand