33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 159 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2012

In het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur van 16 juni 2011 (Kamerstuk 32 710 XIV, nr. 14) heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de overbenutting (266%) van de Regeling stimulering biologische productiemethode (RSBP).

De RSBP is voor de laatste keer in 2004 opengesteld en hield in een vergoeding aan de primaire ondernemer voor vijf jaar ten behoeve van de omschakeling naar biologische landbouw. Er waren verschillende redenen om de RSBP niet meer open te stellen. De belangrijkste reden was dat het zeer beperkt bijdroeg aan het doel, namelijk meer omschakeling. Ook was de regeling vanwege de complexiteit relatief duur in de uitvoeringslasten.

Aan het eind van de vijf jaar behorende bij de openstelling van 2004, dus in 2009, vonden de eindbetalingen plaats. De beschikkingen hiervoor zijn in december 2009 verstuurd, maar niet alle betalingen hebben in december kunnen plaatsvinden. Er was al voorzien dat een heel klein deel in januari 2010 zou plaatsvinden (13 450 euro), maar dit is uiteindelijk iets meer geworden (35 924 euro).

In percentage is dit een enorme overschrijding, absoluut gezien gaat het om een relatief klein bedrag.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven