33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN KOOPMANS

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat boeren een aanvulling op hun inkomen kunnen gebruiken;

overwegende, dat boeren diverse mogelijkheden hebben decentrale energieleveranciers te worden;

overwegende, dat er regels en omstandigheden zijn die het niet altijd makkelijk maken voor boeren om energieleverancier te worden;

verzoekt de regering samen met het maatschappelijk middenveld, zoals LTO en natuur- en milieuorganisaties, te komen tot een green deal waardoor boeren hun inkomenspositie kunnen verbeteren door middel van decentrale energieopwekking,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Koopmans

Naar boven