33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 129 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DILLE

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de (anonieme) meldcode voor dierenartsen net als bij humane hulp- en zorgverleners verplicht te stellen bij het vermoeden van dierenmishandeling en of huiselijk geweld opdat artsen, Jeugdzorg, Justitie en (dieren)politie gebruik kunnen maken van de gekoppelde databanken en meldingsstructuren van dierenartsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Dille

Naar boven