33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 128 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering gecertificeerde veetransporteurs welke de wet overtreden per direct hun certificering te ontnemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven