33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 126 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te komen tot eenvoudige en heldere toetsingskaders voor onze ondernemers inzake door de Europese Unie en/of ministeries opgelegde verplichtingen, wet- en regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven