33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN GERBRANDS

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering in overleg met retailers en verwerkende bedrijven tot een structuur te komen waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd in mededingingsregels opdat boeren, tuinders en vissers een eerlijke, marktconforme prijs voor hun producten kunnen ontvangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Gerbrands

Naar boven