33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN GERBRANDS

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering gezien de slechte visstand en de situatie waarin de Nederlandse visserij verkeert, zo spoedig mogelijk een fosfaattest uit te laten voeren om zowel de positieve als negatieve effecten van fosfaten op de visstand vast te stellen door een onafhankelijkere partij dan IMARES,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Gerbrands

Naar boven