Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 119

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN DE MOS EN GRAUS

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het overgrote deel van de bejaagbare diersoorten in Nederland geen problemen veroorzaakt;

overwegende, dat er tientallen andere oplossingen beschikbaar zijn en afschot het allerlaatste redmiddel dient te zijn;

verzoekt de regering afschot met ontheffing alleen als allerlaatste mogelijkheid toe te staan indien er gevaar is voor de bevolking en/of diersoortenpopulaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Graus