33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 115 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een verbod in te stellen op het tentoonstellen van doorgefokte dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven