33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 111 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering Nederlandse bedrijven, beleggingsfondsen en pensioenfondsen die zich schuldig maken aan «landgrabbing» in ontwikkelingslanden, hierop aan te spreken en ten minste uit te sluiten van handelsmissies en overheidssubsidies;

verzoekt de regering te ijveren voor een Europees verbod op «landgrabbing» voor Europese bedrijven, beleggingsfondsen en pensioenfondsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven