33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat zich in Horst aan de Maas een megabedrijf wil vestigen met 1,2 miljoen kippen en 35 000 varkens;

verzoekt de regering alle haar ten dienste staande middelen in te zetten om de realisatie van deze megastal te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven