33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN KOOPMANS

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat streekproducten onderdeel zijn van het «Duurzaam Inkopen»-beleid;

overwegende, dat formele regels hiertoe een belemmering blijken te zijn;

overwegende, dat streekproducten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het plattelandsbeleid en promotie van de eigen regio;

overwegende, een aangenomen resolutie in het Europarlement waarin mkb-bedrijven toegang tot overheidsopdrachten kan worden verschaft door bijvoorbeeld aanbestedingen op te knippen in kleinere delen;

overwegende, dat in deze zelfde resolutie staat dat de kostprijs alleen niet langer doorslaggevend is voor de uiteindelijke opdrachtverlening, maar dat de prijs-kwaliteitverhouding bepalend is;

verzoekt de regering een veel actiever beleid te voeren om mkb-bedrijven toegang te geven tot overheidsopdrachten en overheden te stimuleren om eigen kwaliteitscriteria aan te leggen, zodat er meer streekproducten in de restaurants en kantines geserveerd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Koopmans

Naar boven