33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 104 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in tijden van financiële krapte aankoop van natuur moet worden uitgesteld;

overwegende, dat het van belang blijft, op termijn, de natuur in Nederland te verbinden zodat alle eerder gedane investeringen in natuur ook echt gaan renderen;

overwegende, dat het herijken er niet toe mag leiden dat de natuur nooit meer verbonden kan worden doordat er tussendoor gebouwd gaat worden;

verzoekt de regering de gebieden die voorlopig niet als natuur gerealiseerd kunnen worden wel te vrijwaren van permanente bebouwing, zodat de mogelijkheid om deze in de toekomst te realiseren niet tenietgedaan wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Naar boven