33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 103 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Staatsbosbeheer gedwongen wordt, natuur te verkopen om geld te verdienen;

overwegende, dat Staatsbosbeheer nu ook «exclusieve excursies» gaat organiseren voor veel geld, die bedoeld zijn voor de rijken en andere mensen uitsluiten;

van mening, dat de natuur van ons allemaal is;

verzoekt de regering geen activiteiten te laten organiseren door Staatsbosbeheer waarbij gewone mensen worden buitengesloten en de gronden die het moet verkopen te voorzien van de voorwaarde dat deze openbaar toegankelijk moeten blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Naar boven