33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 101 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat nu Noord-Brabant het natuurakkoord verworpen heeft, het gehele decentralisatieakkoord Natuur van tafel is;

overwegende, dat de eerder gemaakte afspraken in het kader van de Wet investeringsbudget landelijk gebied, onder bewind van LNV-minister Veerman, nog geldig zijn tot 2014;

overwegende, dat de regering eenzijdig deze afspraken heeft opgeschort;

verzoekt de regering per direct de eerdere afspraken over financiering van het natuurbeleid weer gestand te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Naar boven