33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN DE MOS EN HOLTACKERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het meeste zoetwater wordt gewonnen door de industrie- en energiesector;

constaterende, dat een gebrek aan zoetwater, zoals in perioden van droogte en lage rivierstanden, negatieve effecten kan hebben voor de drinkwaterwinning, land- en tuinbouw en dijkveiligheid;

overwegende, dat zoetwater door al zijn belangrijke functies als «blauw goud» gekoesterd dient te worden;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om zuinig gebruik van zoetwater in de haven-, industrie- en energiesector te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Holtackers

Naar boven