Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XII nr. 69

33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de hoogwatergeul wordt aangelegd op basis van onrealistische rivierafvoeren;

constaterende, dat goede landbouwgrond wordt opgeofferd voor de aanleg van de hoogwatergeul;

constaterende, dat het goed onderhouden van de uiterwaarden en zomerbedverlaging goedkopere opties zijn;

verzoekt de regering alle rijksbijdragen omtrent de voorbereidingen voor de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos