33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 63 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de commissie-Veerman bij de aanbieding van het Deltaplan het IJsselmeer dé zoetwatervoorziening van Nederland heeft genoemd;

overwegende, dat dit onder meer betekent dat er rond het IJsselmeer hoge dijken moeten komen, waardoor onze mooie Hanzesteden voor eeuwig achter de dijken verdwijnen;

overwegende, de kwetsbaarheid om het IJsselmeer als enige zoetwatervoorziening te bestemmen;

verzoekt de regering op zoek te gaan naar alternatieve zoetwatervoorziening zodat het IJsselmeer wordt ontlast,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Naar boven