Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XII nr. 62

33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 62 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het mislukte ICT-project van Logica de waterschappen ca. 25 mln. kost;

overwegende, dat er een toezegging is gedaan, hierover een ambtsbericht te vragen aan de waterschappen;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat de burgers niet de rekening gepresenteerd krijgen van dit mislukte ICT-project,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi