33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld 23 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een lastenverlichting voor taxichauffeurs van miljoenen euro's per jaar gerealiseerd kan worden door vereenvoudiging van de rij- en rusttijdenregeling;

constaterende, dat een lastenverlichting voor de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat gerealiseerd kan worden door vereenvoudiging van de rij- en rusttijdenregeling;

overwegende, dat deze regering af wil van nationale koppen op Europese regelgeving;

verzoekt de regering om de rijd- en rusttijdenregeling voor taxi's te vereenvoudigen door louter de door Europese regelgeving verplichte rijd- en rusttijdenvereisten te hanteren op basis van de volgende regels:

  • het begrip arbeidstijd terugzetten naar rijtijd;

  • minimaal een keer per week registratie van rij- en rusttijden bijwerken;

  • dagelijkse niet-aaneengesloten rusttijd van tien uur;

  • wekelijkse aaneengesloten rusttijd van 24 uur;

  • alle overige bepalingen over te laten aan de CAO's,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Naar boven