Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XII nr. 38

33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DE JONG C.S.

Voorgesteld 23 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de doelstelling is dat krimpregio's weer aantrekkelijk moeten worden om te wonen;

overwegende, dat deze regio's veel kansen kunnen bieden aan bewoners die op zoek zijn naar rust en ruimte;

overwegende, dat de vestiging van bedrijven belangrijk is voor de werkgelegenheid in deze regio's;

overwegende, dat in de structuurvisie een prikkel zou kunnen worden opgenomen waardoor deze regio's aantrekkelijker worden;

verzoekt de regering om in de structuurvisie de krimpregio's als regelarme zone te benoemen zodat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt, zich daar te vestigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Van Bemmel

Houwers

De Rouwe