33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN APTROOT EN HOUWERS

Voorgesteld 23 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij onder andere de aanbesteding A4 Midden Delfland er een grote meevaller is;

overwegende, dat er bij komende aanbestedingen mogelijk meer meevallers zullen zijn;

voorts overwegende, dat voor het doortrekken van de A15 en de A13/A16 als financieringsconstructie tol wordt voorgesteld;

voorts overwegende, dat het hierbij om afbouw respectievelijk noodzakelijke omlegging van een weg gaat en niet om volledig nieuwe verbindingen;

verzoekt de regering om een positief saldo van meevallers en tegenvallers van aanbestedingen van wegprojecten te gebruiken voor het tolvrij realiseren van doortrekking A15 en omlegging A13/A16;

verzoekt de regering voorts om bij verdere meevallers deze te gebruiken voor wegprojecten waarvoor nu nog geen of onvoldoende financiering beschikbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot

Houwers

Naar boven