33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN HOLTACKERS EN LEEGTE

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het tot op heden niet mogelijk is gebleken, de toezegging van de minister van Defensie gestand te doen om zes hectare bos aan te planten in de gemeente Onderbanken;

overwegende, dat realisering van deze toezegging om meerdere redenen wenselijk is;

verzoekt de regering om, indien de aanplant niet binnen een jaar in de gemeente Onderbanken wordt gerealiseerd, in overleg met de provincie Limburg te treden met als doel haar te verzoeken uitvoering te geven aan de toezegging tot aanplant in de gemeente Onderbanken of daarbuiten en het daarvoor beschikbare budget aan de provincie Limburg over te dragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Holtackers

Leegte

Naar boven