33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 120 MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister niet duidelijk kan aangeven of met de aangekondigde maatregelen de afgesproken geluidsreductie van 35% gehaald gaat worden;

van mening, dat de omwonenden de absolute zekerheid moeten hebben dat er in 2012 geen overschrijding van de 35% geluidsreductie zal plaatsvinden;

verzoekt de regering de NAVO klip-en-klaar te duiden dat bij overschrijding van de afspraak van 35% geluidsreductie direct de binnenvliegregeling van kracht wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Naar boven