33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN PAULUS JANSEN

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in 2006 illegaal in het Schinveldse bos is gekapt ten behoeve van vluchten met AWACS-vliegtuigen;

constaterende, dat het beloofde herstel van het bos tot op heden niet heeft plaatsgevonden;

verzoekt de regering binnen een halfjaar het beloofde herstel van het Schinveldse bos te realiseren binnen de grenzen van gemeente Onderbanken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Paulus Jansen

Naar boven