33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN PAULUS JANSEN

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Defensie heeft aangekondigd een deel van het Schinveldse bos te gaan aftoppen;

constaterende, dat het aftoppen van bomen een van de meest schadelijke vormen van snoeien is;

verzoekt de regering niet over te gaan tot het kappen of aftoppen van bomen van (delen van) de Schinveldse bossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Paulus Jansen

Naar boven