33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2012

Defensie heeft sinds 2003 topsporters in dienst die behoren tot de Defensie Topsport Selectie (DTS). Bij de oprichting ging het om een groep van twintig topsporters. In mijn brief van 4 november 2010 (Kamerstuk 31 500 X, nr. 13) heb ik uiteengezet dat het aantal sporters in de DTS wegens de bezuinigingen werd verlaagd tot zes. De vereiste herinrichting van de defensieorganisatie vergt ingrijpende keuzes op talrijke terreinen. Een van die keuzes is de opheffing van de DTS per 1 december 2012. Defensie zal de sporters begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe betrekking.

De minister van Defensie, J. S. J. Hillen

Naar boven