33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 april 2012

Op 4 april 2012 heb ik de antwoorden op de feitelijke vragen van de vaste commissie van Defensie over de brief van 2 februari 2012 (Kamerstuk 33 000 X, nr. 67) over de verwerving van het Joint Logistiek Ondersteuningsschip naar de Kamer gestuurd (Kamerstuk 33 000 X, nr. 77). In het antwoord op vraag 35 is per abuis vier keer het woord «miljoen» opgenomen. Na een correctie luidt het juiste antwoord als volgt.

35

Hoe hebben de staalprijzen zich in de markt in de afgelopen ontwikkeld? Is er sprake van een daling van de staalprijzen en zo ja, waarom kan er dan geen meevaller worden ingeboekt?

Nee, de staalprijzen zijn niet gedaald en vertonen vanaf midden 2009 tot en met eind 2011 een wisselend beeld. De prijzen variëren van € 438,00 per ton tot € 712,00 per ton. Hierdoor is in verhouding tot de contractueel vastgelegde prijs de gemiddelde staalprijs aanzienlijk gestegen, van € 438,00 per ton in juli 2009 tot € 585,00 per ton in november 2011. Zie ook het antwoord op vraag 21.

De minister van Defensie, J. S. J. Hillen

Naar boven